MARKTEN

 • Verf- en laklijnen

 • Keramische industrie

 • Papierindustrie

 • Industriële (smelt)ovens

 • Transport van materialen

 • Ventilatie in wegtunnels en ondergrondse spoorwegen

 • Stofverwijderingssystemen

 • Afvalverwerking

De producten en diensten van de CBI Groep zijn ideaal voor speciale of standaard industriële toepassingen, zoals:

 • Gas en aardolie

 • Kernenergiecentrales

 • Cementindustrie

 • Vervaardiging van glas

 • Chemische en petrochemische faciliteiten

 • Elektrische centrales

 • Staalfabrieken

 • Verbrandingsovens

 • Schepen

 • Verwarmingssystemen voor water

 • Vacuüm transportsysteem

 • Galvanische beplatingsfaciliteiten

 • Houtskoolproductie

 • Zinkfabrieken

CBV/De Raedt

Parc Industriel du Monceau

Allée des Artisans 18

4130 Esneux (Tilff) - Belgium

Tel: +32 4 2288686

info@cbvfans.com