top of page

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Onderzoek en ontwikkeling

De onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling bestaat uit een team van ingenieurs die werken met de beste ontwerpsoftware, prototypelaboratoria en testfaciliteiten. Analytische resultaten van nieuwe projecten worden vergeleken met experimentele tests om de toegepaste theorieën te bevestigen en daarmee de meest effectieve oplossingen te bieden die zijn afgestemd op de specifieke eisen van de markt.

We werken ook samen met externe experts, consultants en universiteiten om projectonderzoek en -ontwikkeling te ondersteunen.

FEM-analyse

De analyse van afgewerkte componenten levert gegevens op over structureel gedrag die, middels differentiaalvergelijkingen, worden gebruikt voor het berekenen van:

  • Vermoeidheid, stress van materiaal

  • Vervorming

  • Veiligheidsmarges

  • Modale analyses

  • Centrifugale ventilatoren

blade with aerodynamic profile - checking the stresses

axial blade - flow simulation

centrifugal rotor – deformation analysis

temperature distribution in the flow

CFD-simulatie

Ingenieuze vloeistofdynamica modellering (Computational Fluid Dynamics - CFD) waar nauwkeurige rekenmodellen mee kunnen worden gemaakt waardoor een volledige gedragssimulatie van de te onderzoeken apparatuur mogelijk is.

Via deze berekeningsmodellen kunnen virtuele prototypen worden gegenereerd waarmee technici verschillende ontwerpen en projecten kunnen bestuderen, waardoor de tijd die nodig is om de prestatieaspecten te evalueren, wordt verkort.

De effectiviteit van de methodologie maakt een snelle definitie van de geometrieën mogelijk door het aantal fysieke prototypen te beperken die vervolgens in het laboratorium worden getest om het definitieve ontwerp te bepalen.

CFD wordt ook gebruikt voor het analyseren en ontwerpen van ventilatoren die te maken hebben met erosieve stromingen, om het beste compromis te vinden tussen prestatie en duurzaamheid.

CFD-numerieke simulaties maken ook de studie mogelijk van componenten van het systeem waarin de ventilatoren zullen werken en zodoende de klanten te ondersteunen bij hun gedetailleerde ontwerp voor een optimale integratie van de apparatuur.

bottom of page